SD: Stoppa genusindoktrinering

DEBATT. Den genusindoktrinering som sker i högskolor är kostsam och har en tveksam vetenskaplig grund. Vi vill dra in stödet till sekretariatet för genusstudier, skriver sverigedemokraterna i utbildningsutskottet.

Patrick Reslow (SD),
Ledamot utbildningsutskottet
Robert Stenkvist (SD)
Ledamot utbildningsutskottet
Michael Rubbestad (SD),
Ledamot utbildningsutskottet
Jörgen Grubb (SD),
Suppleant utbildningsutskottet

 

Vi anser att den genusindoktrinering som systematiskt förekommer i högskolevärlden är både kostsam och har en tveksam vetenskaplig grund. Vi har därför i vår senaste budget räknat bort anslaget till sekretariatet för genusstudier. Vitt skilda områden tvingas föra in genuspedagogik i sina kurser, tvärt emot akademisk- och undervisningsfriheten. Var sak har sin plats, och varje teori blir relevant i något sammanhang. Dock strider det mot all logik att som student läsa om genusforskning på en kurs som helt och hållet saknar kopplingar till ämnet.

Leder till politisering 

Vi ser en sorglig utveckling inom den akademiska världen, där genuspedagogik och genusforskning alltmer tar formen av en överideologi, som styr och påverkar övrig akademisk verksamhet. Påtryckningar i form av tilldelade medel och annat har tvingat in denna ideologi i allt fler skrymslen inom högskolevärlden. Det är för oss solklart att denna genusideologi, som felaktigt och missvisande verkar under beteckningen ”jämställdhet”, också innebär en politisering av den akademiska verksamheten. Som sådan inskränker den även lärosätenas frihet såväl som undervisningsfriheten för enskilda akademiker.

Genus och jämställdhet klumpas ihop  

Att klumpa ihop genusvetenskap med jämställdhet är beklagligt av flera skäl och är absolut inte rätt väg att gå för att skapa ett mer jämställt samhälle. Att kritisera genusteorins vetenskapliga värde har i dag tyvärr blivit synonymt med att vara emot jämställdhet, vilket är helt absurt. En vetenskap som inte tål att kritiseras med stöd av andra vetenskapliga fakta och teorier bör inte få genomsyra stora delar av den svenska akademikervärlden.

Med denna klumpiga och ovetenskapliga teori försöker man alltså på omvägar nå fram till en ökad jämställdhet. Frågan är hur genusteori och hur den stipulerar att kön skulle vara en social konstruktion, och vetskapen om detta, ska hjälpa oss skapa ett mer jämställt samhälle? Det är ett hån mot de faktiska problem på temat som dagligen går ut över tusentals kvinnor och män i Sverige. Det är också helt fel att göra som vissa lärosäten och satsa pengar och sätta upp mål för att enbart höja andelen kvinnliga professorer. Detta är ett klart avsteg från den likabehandling vi ömmar för. 

Biologiska skillnader

Det vi med kraft vänder oss emot är den genusvetenskap som inte vilar på vetenskaplig grund och som dessutom antagit en skepnad av politiserad ideologi. All vetenskap från medeltiden och framåt visar med all önskvärd tydlighet att det förekommer biologiska skillnader mellan könen, just därför säger vi kön i pluralis. Vi motsätter oss den underliggande tanken inom genusvetenskapen att dessa skillnader skulle vara negativa. Det centrala för oss är att alla ska ges samma möjligheter, oavsett kön.

Att tvinga naturvetare läsa verk av radikalfeministiska genusteoretiker är fel. Detta borde framgå när till och med dessa författare själva tycker det är märkligt att deras verk tvingas på studenterna i alla möjliga kurser.

Dra in stöd till genusstudier

Som en klar markering mot den allt mer inflytelserika genusideologin inom den akademiska världen drar vi in anslaget till sekretariatet för genusstudier. Summan må vara blygsam, men någon måste ändå sätta ned foten och markera i denna fråga.

Forrige artikel KD-politiker: Gemensam nordisk antagningsportal för studier KD-politiker: Gemensam nordisk antagningsportal för studier Næste artikel MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten