SD: Skolverket halkar runt som Bambi på hal is

DEBATT. Vad har antiken, Bibeln och nationalsången för betydelse för vårt samhälle? Väldigt lite om du frågar Skolverket. Vi håller inte med, skriver Sverigedemokraterna Aron Emilsson och Jörgen Grubb. 

Aron Emilsson (SD)
Kulturpolitisk talesperson
Jörgen Grubb (SD)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Kunskap och förståelse om vårt kulturella arv är absolut nödvändigt för att skydda och bevara de värden som byggt Sverige och västvärlden starkt. Samhällen utan historisk förankring och identitet riskerar även att präglas av nihilism – vilket i sin tur kan leda till att gamla misstag glöms bort och upprepar sig.

En historielös läroplan

Efter hård kritik från flera håll uppmanar nu Skolverket till lugn eftersom dessa hörnstenar, enligt dem själva, inte alls försvinner utan i stället ryms inom nya ”samlingsbegrepp” i de uppdaterade kursplanerna.

Med andra ord innebär det att varje enskild lärare självmant ska tolka vad som bör – och vad som inte bör – läras ut. Vi ifrågasätter inte lärarnas kompetens, utan Skolverkets förmåga att se konsekvenserna av en historielös läroplan.

Russinen ur kakan

Vi menar i stället att det är vitalt att varje elev får kunskap om varifrån olika traditioner, normer och värderingar kommer ifrån. Ursprunget, i detta fall Bibeln, ger ofta en förklaring och förståelse för detta och dess betydelse är därför värd att belysa explicit i Skolverkets kursplaner.

Sverige och det västerländska samhälle vi lever i i dag har under lång tid reformerats genom att plocka russinen ur kakan av det som vi upplevt bra med kristendomen, samtidigt som vi bortsett från det som upplevts dåligt.

Utan principer

Detta tillvägagångssätt har skapat de mest välmående samhällena på jorden. Någonsin. Genom att skala bort eller förringa våra rötter riskerar vi att förlora de grundläggande byggstenar som lett oss hit. Kvar skulle vi stå med ett luftslott utan principer och moralisk kompass – ett osäkert tillstånd där den tillit som präglat våra samhällen sakta men säkert tynar bort.

Agendadriven verksamhet

Ett annat exempel är antiken. Att Skolverket initialt ville radera epoken som beskrivs som demokratins vagga, tyder antingen på djup okunnighet om vår historia eller på en agendadriven verksamhet.

Det är nämligen omöjligt att förstå vår lagstiftning, vårt juridiska system och våra världsreligioner – hela dagens samhälle – utan kunskap om antiken. Det tyckte dock Skolverket var överflödigt. Vi håller inte med.

Ute på hal is

Strykandet av nationalsången i kursplanen är den senaste av fadäser från Skolverket. Vad vi tycker om det behövs ingen raketforskare för att förklara – men vi gör det ändå.

Att urholka den nationella identiteten är ett verktyg som ofta används av politiker och opinionsbildare med uttalade agendor om globalism och mångkulturalism. Vi hittar dem till viss del i Sveriges riksdag – i form av den socialliberala vänsterflanken – och till viss del i stora delar av den Europeiska unionen.

Det är helt i sin ordning, politiker ska ha visioner och idéer om samhällets struktur. Vad som inte är i sin ordning är när en statlig myndighet påvisar tendenser till agendadriven verksamhet. Då är man ute på hal is och i detta fall halkar Skolverket runt som Bambi.

Vårt kulturella arv

Om inte Skolverket drar tillbaka och ändrar sina förslag, likt de gjorde med antiken, är det upp till myndighetens tidigare generaldirektör och nu utbildningsminister, Anna Ekström (S), att agera när förslaget landar på regeringens bord i december.

Socialdemokraterna har i mångt och mycket redan övergett den nationella identiteten för globalism och mångkulturalism, men nu har de chansen att visa att de fortfarande har respekt för vårt kulturella arv. Det arv som på riktigt byggde Sverige.

Forrige artikel Lärarförbundet: Kommunernas nedskärningar blir långsiktiga förluster Lärarförbundet: Kommunernas nedskärningar blir långsiktiga förluster Næste artikel S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN