SD: Reklam i skolan är slöseri med skattepengar

DEBATT. Skattepengar används idag för att marknadsföra friskolor och locka elever med löften om datorer och utlandsresor. Det vill Sverigedemokraterna sätta stopp för. Partiet kräver istället att staten tillhandahåller lättillgänglig information om skolor så att elever och föräldrar kan göra informerade skolval.

Richard Jomshof (SD), partisekretererae

Stefan Jakobsson (SD), utbildningspolitisk talesperson

Robert Stenkvist (SD), ledamot i utbildningsutskottet

I början av 90-talet genomfördes den så kallade friskolereformen, med fritt skolval i vårt land. Friskolorna slog igenom på bred front runt millennieskiftet. De argument som användes för denna reform, och fortfarande används är att föräldrar och barn ska kunna välja den bästa skolan, eller den skolform som passar barnet bäst. Friskolorna är dock fortfarande till 100 procent skattefinansierade, vilket hela systemet bygger på. En del bra friskolor har etablerats, liksom en del mindre bra. Friskolorna använde en hel del av sina ekonomiska resurser från 2005 till cirka 2013 att göra reklam för sina skolor (2012 använde enbart gymnasieskolan 42 mnkr till reklam). Detta för att locka elever till sina skolor och den därmed kopplade skolpengen. Skolreklamen har de sista åren minskat signifikant, vilket vi tycker är mycket bra.

Skolor lovar utlandsresor 

Ofta var skolreklamen av mindre seriös art. Man utlovar en dator till varje elev eller utlandsresor. Att denna reklam skulle vara liktydigt med att välja ”den bästa skolan” stämmer inte. Däremot stämmer det att ungdomar med diffusa kunskaper om vad som krävs för arbetsmarknaden lätt kan låta sig lockas av denna oseriösa reklam. Ungdomar som många gånger besitter ett avsevärt verbalt kapital att tjata sönder sina föräldrar vid ett kommande skolval. Att denna reklam överhuvudtaget skulle bidra till bättre skolval är osannolikt. Reklam som faktiskt betalas till hundra procent med skattepengar, från skattebetalare som nog tänkt sig att dessa pengar ska gå till undervisning. Vi kan i en förlängning tänka oss att kommunala skolor också ger sig in i leken och betalar kommuninvånarnas skattepengar till braskande reklam. Om friskolorna får locka till sig elever med utlandsresor måste kommunala skolor också få det på sikt. Detta är en utveckling vi finner oacceptabel.

Satsa på lättillgänglig statistik

I stället uppmanar vi friskolor att gärna informera om vilken pedagogik de bedriver och vilka rena resultat de uppnått. Skolinspektionen ska givetvis kontrollera uppgifterna. Här anser vi också att staten/kommunerna ska ta en del av ansvaret och på internet föra lättillgänglig och lättförståelig statistik över skolors resultat. Det finns redan sådan statistik men den är svårtillgänglig och den går att göra mycket mer lättförståelig. Satsa pengarna där i stället. Om möjligt är det bra om det går att påvisa resultatförbättringar för skolor i utsatta områden med låg socialekonomisk status. Dessa skolor löper annars risk att bli orättvis bedömda, vilket är ett uppenbart problem i dag. Vår uppfattning är klar; satsa på relevant information till föräldrar och elever. Skattepengar ska inte gå till mer eller mindre oseriös reklam. Låt staten hjälpa till med denna information om skolorna. Skriv in detta i skollagen.

Forrige artikel Edholm: Rätt problembeskrivning men fel slutsats Edholm: Rätt problembeskrivning men fel slutsats Næste artikel Trygghetsrådet: Släpp taget – byt jobb ofta! Trygghetsrådet: Släpp taget – byt jobb ofta!
SKR: Överskott i år men skola i kris nästa budgetår

SKR: Överskott i år men skola i kris nästa budgetår

KNIPA. Det kommer bli knepigt ekonomiskt för skolan med överskott i år, anser SKR. Det är längre fram som satsningarna behövs, förklarar avdelningschefen Per-Arne Andersson. Men han ska själv sluta och kommer inte vara kvar då.