SD nobbar alliansen om yrkeshögskola

YRKESUTBILDNING. Att råda bot på missmatchningen mellan yrkeshögskola och arbetsmarknad är viktigare än att bråka om formalia, menar SD som kommer att vända alliansen ryggen när riksdagen röstar om saken. 

24 november ska riksdagen säga ja eller nej till regeringens förslag om förändrade regler för yrkeshögskolan. Sverigedemokraterna kommer att nobba alliansmotionen och välja regeringens linje i frågan när utskottet röstar under torsdagen. 

 – I det här fallet känner vi att det är viktigare att få igenom propositionen även om den är dåligt skriven på vissa ställen. Vi har diskuterat i utskottet vad regeringen de facto menar, det övriga som alliansen bråkar om känner jag bara är formaliatjafs, säger Stefan Jakobsson (SD), skolpolitisk talesperson, till Altinget.

Regeringens förslag på ändringar innebär bland annat ändrade krav på utbildningssamordnaren, att utbildningarna inte ska behöva omprövas lika ofta som i dag, om det handlar om utbildningar inom bristyrken.

Login