SD: Förskolan ska lära ut svenska seder och bruk

INTEGRATION. SD:s nya integrationspolitiska talesperson Henrik Vinge vill se obligatorisk förskola från 3 års ålder i utanförskapsområden. Där ska barnen lära sig svenska språket men också undervisas i svenska “seder och bruk”.

Sverigedemokraternas nya integrationspolitiska talesperson Henrik Vinge menar att förskolan är en viktig del i integrationen. Han och partiet vill därför se en obligatorisk förskola från tre års ålder i så kallade utanförskapsområden.  

– Många barn som växer i dag upp i utanförskapsområden och har väldigt lite kontakt med det svenska samhället. När man ska ta sig ut i vuxenlivet och söka en utbildning eller ett arbete då kommer man kanske att få problem. Man kommer inte veta hur man ska bete sig. Det kommer att sätta käppar i hjulet och man riskerar att få det svårare att nå dit man vill, säger Vinge till Altinget.  

Han menar att personalen på förskolan har en viktig roll att spela. Både vad gäller språkinlärning men också när det kommer till att lära ut beteende, seder och bruk.  

Login