Så vill partierna ändra timplanen

STYRNING. Treterminssystem, införandet av arbetsmarknadskunskap och årsindelad timplan är bara några av förändringarna som riksdagspartierna vill införa i timplanen, uppger de i Altingets enkät.

Riksdagspartierna har spridda önskningar om att få ändra i skolans timplan. Altinget har i en enkät frågat samtliga partier om vad de vill justera inom timfördelningen av undervisningen.

En av frågorna i enkäten var huruvida stadieindelningen i timplanen behövs eller om detta är upp till huvudmännen att bestämma. Samtliga partier röstade ja i omröstningen i juni förra året, förutom Sverigedemokraterna och två politiska vildar. Däremot uppger Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, att stadieindelningen av ämnena behövs. Övriga riksdagspartier uppger också att beslutet är välkommet. Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson, Annika Eclund, uppger att ännu mer reglering kan behövas: “Vi menar att det till och med skulle behöva utredas om inte timplanen borde årsindelas”.

Gällande vilka ändringar partierna vill göra i timplanen, är det olika prioriteringar. Vänsterpartiet uppger att de vill införa modersmålsundervisningen i timplanen, för att tvinga skolan behandla det på samma sätt som de andra ämnena. Matematik vill både Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ha ökat antal timmar för i timplanen. Även ökad tid för idrott och hälsa är prioriterat av Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Införandet av ett helt nytt ämne, är det bara Moderaterna som vill: “Vi vill vill se över möjligheterna att införa arbetsmarknadskunskap som ett nytt ämne i skolan”.

Login