Så ser lärarbehörigheten ut – färre behöriga i friskolor

PERSONALBRIST. Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar, enligt Skolverket. I enskilda huvudmäns skolor är andelen behöriga lärare fortsatt lägre än i kommunala skolor.

Skolverket släpper nu en rapport om personalen i skolan och antalet lärare i skolväsendet fortsätter öka med drygt 1 procent varje år. När myndigheten mätte totala antalet lärare i höstas uppgick det till 135 900 heltidstjänster. Majoriteten av dem arbetar i grundskolan. 

Sedan förra läsåret har andelen legitimerade lärare med minst en ämnesbehörighet ökat i de flesta skolformer. Men i grundskolan har andelen minskat. Samtidigt har antalet lärare i grundskolan totalt ökat med 1,5 procent.  

Karin Zetterberg Grünewald, undervisningsråd vid Skolverket, berättar för Altinget att man inte exakt kan svara på varför andelen behöriga lärare minskat. Men möjliga delförklaringar kan vara personalomsättning och att man tillfört fler obehöriga lärare. 

Login