Debatt

S-studenter: Regeringen låter bli att agera när Sveriges studenter går på knäna

Sverigedemokraterna och regeringen måste agera nu så att studenter kan ha tak över huvudet och mat på bordet i höst. Det skriver Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet, och Oscar Vines, högskolepolitiskt ansvarig Socialdemokratiska studentförbundet.

Utbildningsminister Mats Persson (L) verkar sakna reformer för hur vi stärker Sveriges högre utbildning, skriver debattörerna.
Utbildningsminister Mats Persson (L) verkar sakna reformer för hur vi stärker Sveriges högre utbildning, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 15 mars öppnade ansökan till Sveriges högskolor och universitet. Förra året ansökte nästan 377 000 personer till högre studier med start till hösten. Det är bra. Sverige behöver fler sjuksköterskor, poliser och lärare. Samtidigt är vi som studentförbund oroliga. Studenter har i dagsläget en ohållbar ekonomisk situation och regeringen har inga planer på att förbättra den inför höstterminen.

Samhällsbygget riskeras

Sedan många år tillbaka har studenter haft svårt att betala de sista räkningarna i slutet av månaden. Men i och med de nu höjda matpriserna och de höjda hyrorna har läget gått från dåligt till katastrofalt. Många tvingas nu be sina föräldrar om hjälp för att kunna finansiera sina studier. Andra väljer bort viktiga pluggtimmar för att dryga ut kassan genom jobb. Det är dåligt för Sverige.

Om vi ska få bukt med kompetensbristen måste vi satsa på våra lärosäten, inte skära ned på dem.

Många orter i vårt land lider av kompetensbrist. Det behövs fler sjuksköterskor, fler lärare och fler ingenjörer. Om inte detta åtgärdas riskeras hela samhällsbygget, tillväxten och framtidstron rasa. Sverige behöver fler studenter som tar examen. Men för att detta ska kunna ske måste studenter ges rätt förutsättningarna där basbehov tillgodoses. Det handlar främst om tre saker:

För det första, att ha någonstans att bo. I dag lever tre av fyra studenter på orter med bostadsbrist. I värsta fall tvingas studenter att välja bort utbildningar på grund av att det inte finns tak över huvudet. Det är oacceptabelt.

Realsänkning av studiemedlet

För det andra måste studenter ha råd med mat på bordet och kurslitteratur. Vid årsskiftet höjdes CSN med 8,7 procent samtidigt som inflationen låg på 10,2 procent i december 2022. Med andra ord var det en realsänking av studiemedlet. Förutom mat och husrum behöver studenter också digitala hjälpmedel för att kunna fullfölja sina studier. Det kommer nu att vara för dyrt för många.

För det tredje har regeringens valt att skära ned på tolv lärosäten i landet med totalt 81 miljoner kronor. Dessutom höjde de produktivitetsavdraget vilket kommer att leda till en sämre utbildningskvalitet. Sverige har redan i dag, med internationella mått mätt, en otroligt låg standard när det gäller lärarledd tid på lektionerna. Det är inte konstigt att många lärarstudenter hoppar av sin utbildning. Om vi ska få bukt med kompetensbristen måste vi satsa på våra lärosäten, inte skära ned på dem.

Investera i Sveriges lärosäten

Under vintern har studenter värmt sina lägenheter med ugnen, samtidigt som Sverigedemokraterna och regeringen gör ingenting. I och med att SD och utbildningsministern Mats Persson (L) verkar sakna reformer för hur vi stärker Sveriges högre utbildning och förbättrar studenternas situation kan de få verkställa våra:

  • Börja bygga. Återinför och förbättra investeringsstödet så att fler bra och billiga studentbostäder byggs. Sätt en maxhyra på 35 procent av studiemedlet för dessa.
  • Stärk studenter ekonomiska situation så att de kan ta examen. Det handlar både om att höja CSN samt förändra bostadsbidraget så att det blir generellt och lättillgängligt för studenter.
  • Satsa på den högre utbildningen. Vi vill att Sverige ska ha världens bästa högre utbildning. För att det ska ske måste regeringen sluta använda lärosätena som en valutareserv och i stället investera. Det behövs höjda anslag och bättre tillgång till kurslitteratur.
  • Gör det attraktivt att ta bristjobb. För att få fler att utbilda sig samt ge incitament att arbeta på platser där det är brist på samhällsviktiga yrken måste reformer ske. S-studenter föreslår att de som tar anställning på platser där det råder brist ges en avskrivning av studielån, förutsatt att de arbetar kvar en viss tid.

Sverigedemokraterna och regeringen måste agera nu så att studenter kan ha tak över huvudet och mat på bordet i höst. Deras nuvarande passivitet är under all kritik. Det är som att SD och regeringen inte vill att vi ska utbilda fler poliser, socionomer och läkare. I Sverige ska viljan till kunskap och bildning löna sig, inte straffas till följd av en dålig regering.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
Ekon. dr i ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

Emma Fastesson Lindgren

Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet S-studenter

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00