Replik: Alliansen genomför inte politik som gynnar studenter

REPLIK. Till skillnad från Alliansen så har regeringen och Vänsterpartiet drivit en politik som faktiskt gynnar studenter, skriver representanter från de rödgröna studentförbunden. 

Nasra Ali
Förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet
Frida Gunnarsson
Vice ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet
Malte Roos
Språkrör för Gröna studenter
Emil Larsson
Förbundsstyrelseledamot för Vänsterns studentförbund (ej i bild)

 

S-studenter, Gröna Studenter och Vänsterstudenter välkomnar att de borgerliga studentförbunden vill diskutera situationen för Sveriges studenter. Baserat på deras moderpartiers historia av studentpolitik är förtroendet för deras kritik dock väldigt lågt.

Spara och skära ned - Alliansens fokus

Under Alliansens styre 2006-2014 handlade besluten om att spara och skära ned på högre utbildning. Antagningskraven skärptes och den så kallade 25:4 regeln, som möjliggjorde tillgodoräknade av arbetslivserfarenhet, togs bort. Alliansen sänkte även anslagen för komvux, avskaffade högskolebehörigheten för yrkesprogram på gymnasiet och införde studieavgifter för utomeuropeiska studenter.

En ambition tvärtemot regeringens 

Under de åtta år som Alliansen styrde stängdes dörren för människor utan akademikerbakgrund. Förändringar som genomfördes skapade en högskola för den vita akademikerklassen, tvärtemot den nuvarande regeringens ambition om en öppen högskola och livslångt lärande. Även bostadsbyggandet sjönk under alliansregeringen, vilket ytterligare spädde på bostadsbristen för studenter och gjorde det ännu svårare för ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar att ta del av en högre utbildning.

Politik som gynnar studenter

Till skillnad från Alliansen så har regeringen och Vänsterpartiet drivit en politik som faktiskt gynnar studenter. Sedan mandatperiodens början har vi genom våra budgetsamarbeten genomfört flera reformer som förbättrat situationen för landets studenter. I år höjdes studiebidraget för första gången på över tio år. Det byggs nu fler bostäder till rimliga kostnader än på flera decennier och vi har även presenterat flera förslag för ett förbättrat sjukförsäkringssystem för studenter, bland annat möjligheten att sjukskriva sig på deltid. Detta är reformer som kommer att öka tryggheten för Sveriges studenter och göra det möjligt för fler att ta del av högre utbildning. Inget av detta genomfördes under Alliansens åtta år vid makten.

De senaste fyra åren har inneburit att vi stakat ut en riktning. En riktning som vi hoppas få förtroende att bygga vidare på.

Ja, utbildning ska löna sig

Även vi anser att utbildning ska löna sig, men ser inte samma problem som de borgerliga studentförbunden. Det är inte troligt att studenter avstår från att utbilda sig för att skatten är för hög om de efter sina studier tillhör en inkomstgrupp som tjänar mer än 80 % av den svenska befolkningen. Det finns andra grupper, till exempel förskollärare, som har långa utbildningar som inte ger samma utväxling i form av lön. För att förändra det vill vi se löneökningar inom kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor och CSN-avskrivning för bristyrken.

Bygg vidare den befintliga högskolepolitiken

När studentförbunden för Alliansen vill införa marknadshyror, avskaffa studiebidraget, införa studieavgifter även för svenska studenter vill vi under de kommande fyra åren fortsätta bygga vidare på den högskolepolitik vi genomfört. Den 9 september är det du som väljer om du vill ha en högskola där alla har möjlighet att studera oavsett bakgrund, som håller hög kvalitet och där studiemedlet går att leva på - eller om du vill ha en högskola endast för akademikerklassen.

Forrige artikel "Regeringen har svikit Sveriges studenter" Næste artikel Slutreplik: Kvaliteten ska utvecklas, inte avvecklas Slutreplik: Kvaliteten ska utvecklas, inte avvecklas