Rektor uppmanar regeringen att köra över facket om fjärrundervisning

KVALITETSMÄSSAN. Fjärrundervisning i fler ämnen används på försök i skärgårdsskolor. Rektorn hoppas nu att regeringen ignorerar facket och tillåter fjärrundervisning permanent.

I maj 2017 redovisades den statliga utredningen om entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. I oktober samma år hade ett hundratal remissinstanser tyckt till om utredningens förslag.

– Sedan dess har ingenting hänt, säger Åsa Ernestam, utredare på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Enligt regeringen så kommer en proposition lämnas över till riksdagen i december. Då ges det besked om fjärrundervisningens framtid.

Login