Rekordfå propositioner från regeringen till utskottet i år

RIKSDAG. Inte sedan 2006 har det kommit så få propositioner till utbildningsutskottet som i år. Inga av förslagen rör grundskolan eller förskolan.

Andre vice ordförande i utbildningsutskottet, Kristina Axén Olin (M), uttalade sig förra veckan vid ett seminarium om utskottets arbete. 

– Vi har inte haft ett enda ärende från regeringen i utskottet sedan regeringen tillträdde. 

Det är dock inte sant. Utskottets kanslichef, Cecilia Nordling, påvisar att de haft två propositioner från regeringen som inte är budgetpropositioner.

Login