Regeringen vill skapa fler sommarjobb

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att ge 100 miljoner kronor till Sveriges kommuner i vårändringsbudgeten. Satsningen avser öka antalet sommarjobb för unga. 

Den föreslagna satsningen på 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten ska bidra till att öka kommunernas möjlighet att ordna sommarjobb till ungdomar. Satsningen riktar sig till elever som går i årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet. 

De 100 miljoner kronorna kommer att fördelas till kommunerna från Arbetsförmedlingen. Satsningen ska inte påverka tillkomsten av de redan planerade sommarjobben. Regeringen föreslår att jobben kan svara inom exempelvis förskola eller äldreomsorgen.

Regeringen hoppas att satsningen ska bidra till att fler unga får arbetslivserfarenheter men även kontakter för det kommande arbetslivet. Ambitionen är att hanteringen av bidraget ska ske på samma sätt som när man fördelade pengar till sommarjobb 2017.

Login