Regeringen tillbakavisar kritik om forskning

SKOLFORSKNING. Det är inte forskningsmedel utan pengar som ska gå till samverkan för forskning, menar regeringen. Det är därför som Skolforskningsinstitutet inte får pengarna.

Regeringen kanaliserar pengar till den klassrumsnära forskningen både genom Skolforskningsinstitutet och genom pengar direkt till fyra handplockade universitet: Göteborgs universitet, Karlstad Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet.

Lärosätena ska medverka i forskningsprojektet som i år får 15 miljoner kronor. Den totala anslagshöjningen blir 120 miljoner kronor när satsningen är fullt utbyggd 2020.

Satsningen har blivit kritiserad för att pengarna inte går via Skolforskningsinstitutet och för att den inte var konkurrensutsatt.

Login