Regeringen gör om yrkesprogrammen – inriktningar läggs ned

GYMNASIET. Nu väntas stora förändringar av åtta nationella yrkesprogram på gymnasiet. Skolverkets förslag som är ute på remiss innehåller sammanslagningar och nedläggningar av inriktningar.

I december tog regeringen beslut om att göra om åtta av de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet. Förslagna förändringar görs i ämnesplaner, inriktningar och programfördjupningar. Förändringarna i ämnesplanerna gäller även för vuxenutbildningen. Skolverket har skickat ut förslagen på remiss fram till sista januari. 

Förslaget är att ändringarna börjar gälla innan höstterminen år 2021 drar igång.

Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande. Men Skolverket har samarbetat med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och andra myndigheter.

Login