Regeringen går före riksdagen: "Anmärkningsvärt"

ÄNDRINGSBUDGETEN. Redan i april valde regeringen att utgå från en budget som riksdagen ännu inte har röstat ja till. Nu reagerar M och KD på departementets agerande. 

I maj betalade Skolverket ut hälften av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning. Sammanlagt 382 miljoner. Det är en sänkning med 100 miljoner som görs i vårändringsbudgeten av regeringen. 

– I M/KD-budgeten låg det kvar på den nivån som det var innan, så sänkningen har gjorts nu. Man behövde få loss pengarna för att finansiera andra satsningar på utbildningsområdet, säger Sanna Vent, politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, till Altinget. 

Denna vecka debatterar och beslutar riksdagen om vårändringsbudgeten ska träda ikraft eller inte. Men redan i april beslutade regeringen att Skolverket skulle verkställa nedskärningarna i statsbidraget utifrån vårändringsbudgeten. Det gjordes genom en ändring i regleringsbrevet. 

Login