Regeringen förlänger kritiserat försök – Skolverket vill se andra insatser

LÄRARUTBILDNING. En försöksverksamhet för fler utbildade lärare, där ingen vet hur många som deltagit, förlängs av regeringen. Facket är emot en förlängning. Samtidigt ger Skolverket förslag på insatser som skulle ge fler utbildade lärare än vad försöksverksamheten gör i dag.

Försöksverksamheten med anställning under viss kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) startades 2016. Nu har regeringen beslutat att förlänga verksamheten till år 2025.

Det innebär att obehöriga lärare som har ämneskunskaper kan anställas under två eller tre år i en skola och undervisa i ämnet samtidigt som de läser KPU som leder till lärarexamen. Syftet med verksamheten är att skolan ska kunna anställa obehöriga lärare under en längre tid än vad som vanligtvis får göras.

Majoriteten av studenterna som deltog, anger att inkomsten från en läraranställning var avgörande för att läsa KPU.

Login