Reformprogram för att bryta segregation startas

BUDGET. Regeringen initierar ett långsiktigt reformprogram som ska bryta segregationen i Sverige. Projektet får 50 miljoner kronor tilldelat till sig under nästa år.

Reformprogrammet ska enligt regeringens förslag delas in i fem utvecklingsområden: Bekämpa brottslighet, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet samt stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar. Forskare ska knytas till de olika utvecklingsområdena.

"För att nå målen avser regeringen att tillsätta en delegation som ska initiera och finansiera utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyte mellan kommuner", skriver regeringen i budgetpropositionen för 2017.

Regeringen ser idrottsrörelsens roll i att bryta segregation som viktig. Riksidrottsförbundet fick under 2017 64 miljoner för arbete med etablering av nyanlända. I budgeten som presenterades under tisdagen står det klart att Riksidrottsförbundet får ett tillägg på 20 miljoner kronor.

Login