Professor: Att lyfta duktiga elever ökar ekonomisk tillväxt

EKONOMI. Att satsa på högpresterande elever kan lyfta elever som presterar sämre. Detta reformförslag och flera andra får stöd av Friskolornas riksförbund och Lund-professorn Inger Enkvist.

Svenskt näringsliv har släppt en rapport med reformförslag för svenska skolväsendet. Nationell skolpeng, reformering av lärarutbildningen, centrala avgångsprov och att stötta högpresterande elever är några av förslagen.

Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund, anser att rapporten väl belyser sambandet mellan kompetensbehov, konkurrenskraft och kvalitet i skolan.

– Vi borde fokusera på att få mer värde för pengarna. Vi tillhör de länder som satsar mest på skolan, men vi ligger inte på topp när det gäller resultat. Vi använder uppenbarligen inte resurserna på bästa möjliga sätt, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, till Altinget.

Login