Oönskade effekter av Reepalus förslag

ANALYS. Ilmar Reepalus förslag på vinsttak kan jaga bort många aktörer i välfärdssektorn, inte bara de större koncernerna. 

Vinster i välfärden är nog den mest polariserade frågan i svensk politik mellan de rödgröna och alliansen. Debatten far ofta iväg med brösttoner, där de politiska partierna får kraftigt understöd av intresseorganisationer på bägge sidor.

Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden presenterades på tisdagen. Det som har diskuterats och som kommer att diskuteras mest är själva vinstbegränsningen. Det ska enligt Reepalu inte gå att plocka ut vinster som är större än summan av 7 procent och nivån på den aktuella statslåneräntan.

Statslåneräntan är en referensränta som är tänkt att motsvara den ränta man kan placera till helt riskfritt. I dag är den räntan marginellt skild från 0 procent, vilket innebär att även vinstmarginalen är sju procent.

Login