Omdiskuterad skola stängs – över 200 elever utan skolplats

FRISKOLA. I fredags föll domen mot den omdiskuterade friskolan Elma School i Rågsved. Rätten meddelar att skolan måste stänga verksamheten med omedelbar verkan. Över 200 elever är nu utan skolplats. Men beslutet kan komma att överklagas på nytt.

Redan i somras drog Skolinspektionen in ägartillståndet för English School Scandinavia AB, tidigare Elma School AB, som driver grundskolan Elma School i Rågsved. Men ägaren, Khalid El Mouselhi, överklagade beslutet med hjälp av förvaltningsprocesslagen och fick så kallad inhibering. Det innebar att verksamheten kunde fortlöpa i väntan på beslut från förvaltningsrätten.

Under rättsprocessens gång har skolan fortsatt att ta emot nya elever, och har dessutom mottagit både skolpeng från kommunen och statsbidrag från Skolverket.

I fredags kom domslutet från förvaltningsrätten som valde att gå på Skolinspektionens linje. Rätten anser att bristerna i skolans ägar- och ledningskrets är mycket allvarliga. Skolan ska därför stängas med omedelbar verkan och den tidigare inhibitionen hävs.

Login