Ökade möjligheter till fjärrundervisning

INTEGRATION. Riksdagen har godkänt förslaget om ökade möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.

Lagen om fjärrundervisning och undervisning på entreprenad har varit kantad med problem. I och med den stora flyktingtillströmningen i höstas stod det klart att vissa hårt ansträngda kommuner inte kunde klara av modersmålsundervisning om de skulle håll sig inom lagens riktlinjer.

Nu blir det möjligt med entreprenad för kommuner i syfte att effektivisera fjärrundervisningen. Kommuner och friskolor ska kunna utföra undervisning åt varandra, exempelvis genom att en lärare delar sin tid mellan två olika skolor med hjälp av fjärrundervisning. Tidigare har utgångspunkten alltid varit att undervisningen sker inom den egna organisationen och att läraren är på samma plats som eleverna.

Allianspartierna hade velat gå längre än regeringen. "Regeringen säger nej till att helt tillåta fjärrundervisning i fler ämnen än moderna språk och modersmålsundervisning. Alliansen tror inte att det är rätt väg att gå", skriver alliansens skolpolitiska talespersoner i en motion. De pekar på lyckade försök med fjärrundervisning i andra ämnen.

Login