Nya lagar du måste ha koll på inom utbildning

LISTA. Spetsutbildningar på gymnasiet får fortsätta, fler barn får gratis förskoleklass, fler studielån kan skrivas av och hårdare straff för forskningsfusk. Här kan du läsa om de viktigaste nya lagarna som nu träder i kraft.

Den ändring som blivit mest uppmärksammad hittills är barnkonventionen. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal från FN som tidigare ratificerats av Sverige. Nu är det en del av svensk lag. 

Följ beslutskedjan: Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Inom gymnasiet har det skett två lagändringar. Den första är att Torsås kommun får försöksverksamheten med distansundervisning förlängd. Det innebär att kommunen får anordna nationella program som kan läsas på distans av elever från hela landet. Det förlängs till i juni 2024.  

Login