Nu vill S också ha mobilförbud

KORTNYTT. Som en del av Socialdemokraternas trygghetspaket till valet tar de efter Liberalernas förslag om mobilförbud i skolan. 

Socialdemokraterna presenterar vallöfte om att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan. Förslaget syftar till att få ordning och reda i klassrummet och bidra till en bättre kunskapsinhämtning.

– Vi socialdemokrater vill ta bort varje hinder för elevens möjligheter att kunna klara skolgången och forma sin framtid. Bland det viktigaste för att uppnå det är att skapa ordning och reda i klassrummet. Skolan ska vara en trygg plats för studiero och inlärning, säger finansminister Magdalena Andersson (S), i ett pressmeddelande. 

Partiet är inte först med förslaget, i början av februari gick Liberalerna ut med ett liknande förslag om att lagstifta om mobilförbud i skolan. 

Läs också: Liberalerna vill ha mobilförbud i skolan

Socialdemokraterna menar att utgångspunkten för vallöftet är att många elever uppger sig sakna studiero på lektionerna.

– Om barn ska kunna lära sig så mycket som möjligt måste skoldagen präglas av studiero. Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner, säger gymnasieminister Anna Ekström (S). 

Forrige artikel Elevens bakgrund ökar i betydelse för betygen Næste artikel SPSM: Stora brister i de flesta skolformerna