MSU Stockholm: Vår feministiska regering glömmer bort skolan

DEBATT. Att Sveriges regering säger sig vara för jämställdhet och samtidigt inte ger några förslag för att fler killar ska lyckas i skolan är skamligt, skriver Peter Strandberg och Filippa Althoff, Moderat skolungdom. 

Peter Strandberg
Ordförande, Moderat skolungdom Stockholms län
Filippa Althoff
Vice ordförande, Moderat skolungdom Stockholms län


Föds du till kille i Sverige, är sannolikheten att du klarar din skolgång statistiskt sett lägre än om du föds till tjej. Chansen är alltså lägre att du kommer in på en bra utbildning, får ett högavlönat jobb och mår bra.

I det Sverige vi vill leva i ska det inte spela någon roll vilket kön du föds till. Du ska ha lika möjligheter oavsett vad – det ska verkligen inte spela någon roll så länge du anstränger dig. Därför måste fler killar klara sin skolgång.

Var femte obehörig

Killar halkar generellt efter i skolan, redan så tidigt som i grundskolan. År 2018 hade tjejer i årskurs nio i genomsnitt 27,9 meritpoäng högre än killar när de fick en grundskoleexamen. Bland de som gick ut grundskolan 2018 saknade lite mer än var femte kille behörighet till gymnasiet, att jämföra med var åttonde tjej. Bland de som gick ut gymnasiet 2018 var 35 procent av pojkarna inte behöriga att söka till högre utbildning.

Fler timmar till kärnämnen

För det första måste skolans timmar prioriteras om. Det är orimligt att lägga 177 timmar på elevens val – som på vissa skolor kan gå till att leka spa, måla naglar eller spexa för klassen med dans och musik. Roliga saker, men absolut inte nödvändiga. Speciellt inte när allt fler killar misslyckas med att klara skolans kärnämnen.

Det är framför allt i matematik, engelska och svenska, alternativt svenska som andraspråk, som killarna halkar efter. Fokus bör vara att de kunskaper som utgör samhällets grundbultar lärs ut på svenska skolor. Därför behöver fler killar få godkända betyg i matematik, svenska och engelska. För att detta ska ske måste fler timmar gå till dessa ämnen, snarare än elevens val.

Obligatorisk lovskola

För det andra bör elever som riskerar att halka efter gå i lovskola. Riskerar en elev i dag att inte bli behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskola, får eleven erbjudande om att gå i lovskola.

Det här är i grunden positivt då det minskar risken att en elev behöver gå om årskursen. Dock är lovskolan inte obligatorisk, och därför väljer få att gå i den. Vi vill att lovskolan görs obligatorisk för alla de elever som riskerar att inte klara grundskolan.

Ett jämställt land

Att Sveriges regering och dess stödpartier säger sig vara för jämställdhet men samtidigt inte nämner en enda konkret reform för att bemöta kampen om att fler killar ska lyckas i skolan är skamligt.

Alla som går i skolan måste få chansen att klara sin skolgång. Utbildning är det som gör Sverige till ett mer jämställt land – där alla får chansen att lyckas med sin skolgång oavsett vilket kön man föds till.

Forrige artikel Debatt: Skamligt av Skolinspektionen att inspektera nu Debatt: Skamligt av Skolinspektionen att inspektera nu Næste artikel Stenkvist (SD): Sluta dölj problemen med betygsinflation Stenkvist (SD): Sluta dölj problemen med betygsinflation