MP: Nu måste BUP bli köfri

DEBATT. Det är hög tid att prioritera en tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Satsningar i höstbudgeten ska gå till att korta köer och förbättra vården för unga med psykisk sjukdom, skriver Karolina Skog (MP) och Lucas Henriksson.

Karolina Skog (MP)
Ekonomiskpolitisk talesperson
Lucas Henriksson
Förbundssekreterare och socialpolitisk talesperson, Grön ungdom

 

Att unga i dag mår allt sämre är rubriker som många av oss har vant sig vid. Den psykiska ohälsan har under de senaste dryga 10 åren ökat med uppemot 100 procent och siffrorna talar för sig själva – fler och fler söker sig till vården med problem som ångest, depression och ätstörningar. Men bakom varje siffra i statistiken finns en berättelse som måste få höras och ord som behöver bli lyssnade på.

Vallöfte

Det är skamligt att barn mår så dåligt som de gör, i ett samhälle som är så rikt som vårt. Miljöpartiet gick till val på att steg för steg gå mot en köfri barn och ungdomspsykiatri för att fler barn- och unga snabbt ska kunna bli lyssnade på och få den hjälp som de behöver. 

Skiljer sig markant

När barn och unga söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) möts för många i dag av en allt för lång väntetid. I juli 2019 var det bara 58 procent av de som sökte sig till BUP för första gången som erbjöds ett första besök inom 30 dagar, och det skiljer sig markant beroende på vart i Sverige man bor.

När någon tar steget och vågar söka hjälp kan inte svaret vara ett könummer i en kö utan synligt slut.

Går inte att vänta

Det är hög tid att prioritera upp arbetet för en tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Tre fjärdedelar av all psykisk ohälsa debuterar innan 20 års ålder och om problemen upptäcks i tid kan också rätt hjälp sättas in, innan det blir långvariga problem som påverkar hela livet. Tiden att vänta allt för länge finns helt enkelt inte. 

Kompetens i vårdkedjan

I höstbudgeten som nu läggs på riksdagens bord satsar vi därför 300 miljoner årligen under åren 2020-2022, totalt nästan en miljard kronor, på Barn- och ungdomspsykiatrin. Pengar ska gå till att korta köer och förbättra vården för unga med psykisk sjukdom i hela landet – det är i grund och botten en satsning för att rädda liv.

Elevhälsan ska stärkas

Denna förstärkta satsning av barn- och ungdomspsykiatrin är en del av ett bredare arbete för barn och ungas psykiska hälsa. En annan viktig del är den förstärkning av elevhälsan som nu görs tillsammans med arbetet för att öka tillgången på kompetent personal i hela vårdkedjan.

Unga behöver stöd i att hantera den stress som skönhetsideal, skolstress och en svår arbetsmarknad skapar. De här satsningarna handlar om att ge våra barn och ungdomar möjlighet att faktiskt leva sin skoltid, inte bara uthärda den. 

Vården måste leverera

Miljöpartiet gick till val på att steg för steg gå mot en köfri barn- och ungdomspsykiatri och nu börjar det arbetet. Satsningen som regeringen nu lägger fram på riksdagens bord når inte hela vägen dit men är en bra grund som vi kan bygga ett långsiktigt arbete på.

När barn och unga mår psykiskt dåligt måste vården leverera mycket mer än bara en kölapp. Miljöpartiet kommer aldrig acceptera att ett samhälle så rikt som vårt inte klarar av att ge våra barn den vård de behöver.

Beslutskedja: Budgetpropositionen för 2020

Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

12/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
19/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
2/10
2019
2/10
2019
8/10
2019
9/10
2019
11/10
2019
31/10
2019
8/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
3/12
2019
3/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
10/12
2019
11/12
2019
11/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
14/1
2020
13/2
2020
12/1
2021

Forrige artikel Dyslexiförbundet: Låt inte reformen rinna ut i sanden  Dyslexiförbundet: Låt inte reformen rinna ut i sanden  Næste artikel Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.