Modig ger sig inte

GENUS. Aron Modig (KD) nöjer sig inte med det svar han fick i förra veckan från utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) om andelen kvinnor i skolans historieböcker.

Bakgrunden är att Dagens Nyheter den 15 januari granskade läromedel i historia för högstadiet för att undersöka könsfördelningen i böckerna av namngivna män och kvinnor. Undersökningen visade att kvinnor i genomsnitt utgjorde 13 procent av alla namngivna personer.

Som ett resultat av granskningen kallade utbildningsministern upp förlagen till utbildningsdepartementet för att diskutera könsfördelningen. Aron Modig ogillade tilltaget och skrev en skriftlig fråga till Fridolin och undrade vad ministern tyckte var en acceptabel nivå för könsfördelningen.

Förra veckan svarade Fridolin att han ”vill skapa möjlighet för en konstruktiv dialog i frågan. Det är dock upp till varje enskild aktör som producerar läromedel att besluta hur dessa läromedel ska utformas och därefter är det skolan som beslutar om vilka läromedel som ska användas i undervisningen.”

Modig nöjer sig inte med det svaret utan ställer nu samma fråga som förut, fast denna gång i en interpellation: ”Vilken procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurs sju till nio i grundskolan utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?”

Gustav Fridolin ska svara på interpellationen senast den 16 februari.

Forrige artikel Fridolin tillbakavisar kritik om styrning av skolböcker Næste artikel Fler högskolestudenter ska göra praktik
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.