Missnöjet pyr över regeringens otydlighet – vill ha fler ändringar

STYRNING. Lärarförbundet och Liberalerna anser att regeringen måste sätta in fler åtgärder, så som att minska den garanterade undervisningstiden. Detta både för att lärare ska slippa dubbelarbete och för att färre elever ska hamna efter i skolan.

Sedan coronakrisen tvingat många skolor och gymnasieskolor att ställa om, har även regeringen gjort flera regeländringar för att få utbildningen att gå ihop.

Men även om regeringen anpassat en del lagar, så stjälper det mer än det hjälper anser flera aktörer.

Lovskola träffar inte alla

Liberalernas skolpolitiske talesperson, Roger Haddad, har lämnat in flera skriftliga frågor till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Han är inte nöjd med ändringen om att en mindre andel elever får komma tillbaka till gymnasiet för att genomföra vissa moment - en åtgärd som regeringen aviserade i april, i syfte att möjliggöra mindre avsteg från distansundervisningen. Samtidigt kommer en del elever inte ha tillgång till lovskola, eftersom varje huvudman måste ansöka om statsbidraget, som heller inte träffar exempelvis avgångselever med nuvarande utformning.

– Vi riskerar att många lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Lovskola kommer öppnas upp även för gymnasieeleverna. Men det statsbidraget är ett erbjudande till huvudmännen, så vi vet inte än hur det kommer användas, säger Haddad till Altinget.

Istället vill Liberalerna att regeringen släpper på restriktionerna så avgångselever kan komma tillbaka för att avsluta kurser och få fullständiga betyg. Och att gymnasierna är flexibla och använder en del av sommaren till detta

"Måste få ett slut"

När det gäller anpassningarna inom grundskolan, finns det missnöje både inom Liberalerna och Lärarförbundet.

Fackförbundet är kritiskt till att regeringen ändrade så att skolor som fortfarande är öppna ska kunna bedriva fjärr- och distansundervisning till elever som är hemma med symptom.

– Det här med att behöva undervisa både på plats och distans måste få ett slut, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till Altinget.

– Det har aldrig förekommit tidigare att lärare ska undervisa både elever i klassrummet och elever som är hemma sjuka, tillägger hon.

Elever som hålls hemma

Roger Haddad påpekar att många familjer fortfarande håller sina barn hemma från grundskolan. Han vill se ett förtydligande i förordningen om att eleverna ska följa skolplikten om de inte är sjuka.

– Ett förtydligande om hur man ska reagera när eleverna inte kommer. Det ska vara väldigt särskilda fall som det här med distansundervisningen ska få användas. Jag tycker att vi ska vara oerhört restriktiva med fjärrundervisning i grundskolan. Det går inte att jämföra det med högskolestudenter.

Pedagogiska begränsningar

Liberalerna, men även Lärarförbundet, anser att vissa aspekter inte går att upptäcka lika bra under distansundervisning, så som att elever inte hänger med i undervisningen

– Nu ser man vilka pedagogiska begränsningar som finns i undervisning på distans, säger Johanna Jaara Åstrand.

Demonstrerar

Lärarförbundet har hållit en digital demonstration för att uppmärksamma lärares situation under coronakrisen. Där framkom ett krav från medlemmarna att de som tillhör en riskgrupp ska få vara hemma.

– Det finns möjlighet för lärare i riskgrupp att arbeta hemma, men det är långt ifrån att detta går överallt. Detta är särskilt svårt för lärare i fritidshemmen. Men vi anser att det går genom att den läraren kan få göra planeringsarbete eller få kompetensutveckling. Regeringens besked om smittskyddspeng har verkligen försenats, säger Johanna Jaara Åstrand.

Finns fler åtgärder

Arbetsmiljöansvaret ligger på huvudmännen, men Lärarförbundet anser att regering och riksdag borde ta mer ansvar i den här unika situationen. Det finns fler beslut som politikerna kan ta för att underlätta för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Att ta bort kraven på ett utvecklingssamtal per termin med eleverna. Det kan lärarna få bedöma själva om det behövs. Garanterad undervisningstid kanske måste förändras under den här tiden. Det finns en hel del i styrdokumenten som man kan ta tag i för att möjliggöra bättre situation för lärarna.

Forrige artikel Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering Næste artikel Skolverket om digitaliseringen: Ny insats mot huvudmännen i höst Skolverket om digitaliseringen: Ny insats mot huvudmännen i höst