Hamilton: Pengar löser inte allt

BUDGET. Regeringens stora satsning på en mer likvärdig skola välkomnas av många. Men Ulla Hamilton på Friskolornas riksförbund befarar att mer pengar inte löser skolans problem.  

Regeringen föreslår en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, på så sätt som Skolkommissionen föreslog. Fullt utbyggt så är det sex ytterligare statliga miljarder till skolan.

Regeringen hoppas att resurserna till skolan i större utsträckning kan fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola. För nästa år handlar det om 1,5 miljarder kronor.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, är orolig över att mer pengar inte löser problemen.

Login