Micko dröjer med beskedet om ändrade budgetregler

KRAVSTÄLLAN. Civilminister Lena Micko (S) vill inte ge besked om regeringen går med på SKR:s krav om att ändra lagen. Kommunerna hinner därmed inte få hjälp innan budgetarna ska klubbas ute i landet.

I början av oktober skickade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en hemställan till regeringen. Den innehöll varningar om att kommunerna kommer ha svårt att få ihop ekonomin kommande år. Därför kräver SKR att det görs lagändringar så det blir enklare att använda överskott från i år till kommande år.

Men tiden börjar rinna ut för regeringen att svara på SKR:s krav. Senast sista november ska fullmäktige i kommun och regioner besluta om plan och budget för kommande tre år.

– Jag tror att det är i senaste laget nu. Kommun- eller regionstyrelsen ska lämna underlag senast sista oktober. Jag tror de flesta kommit fram till något vid det här laget. Konsekvensen är att det blir svårt att få ihop budgeten för 2023, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog till Altinget, om att regeringen dröjer med svar.

Login