Många bud om skolan

SKUGGBUDGETAR. Skolan är i fokus i oppositionens motförslag till regeringens budgetproposition. Framför allt vill partierna satsa på lärarna. Det visar Altingets genomgång.

Moderaterna vill att barnen ska tillbringa mer tid i skolan.  Att utöka den generella undervisningstiden är en stor reform för det svenska skolväsendet och det är därför befogat att göra en utbyggnad i steg och i den takt som ekonomin tillåter, enligt partiet.

Som ett första steg vill Moderaterna att skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet. Precis som regeringen framhåller Moderaterna tidiga insatser. Internationell forskning visar att tidiga insatser har störst effekt och därför bör utökningen av undervisningstiden börja i så tidiga år som möjligt, menar Moderaterna.

Men allt ska inte ske i lågstadiet. För eleverna i högstadiet väntas ytterligare en timme mer i veckan i matematik, om Moderaterna får bestämma.

Login