M och L budgeterar för ny form av förskola

BUDGET. Liberalerna vill infria vallöften om lärarassistenter och Moderaterna vill satsa på utanförskapsområden. Gemensamt i partiernas budgetmotioner är att starta obligatorisk språkförskola för nyanlända.

I allianspartiernas budgetmotioner finns många förslag om utbildning. De fyra partierna har enskilda förslag, men också gemensamma. Ett är att införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn från tre års ålder.  

– Vi tog fram det här i Liberalerna, sen när vi tog fram en gemensam agenda för Alliansen enades vi om det här förslaget, säger Roger Haddad (L), utbildningsutskottets vice ordförande, till Altinget. 

Läs mer: Debatt: Förskolans nya läroplan – storslagen men ouppnåelig?

Login