M-ledamot: Här är vårt nya omställningspaket för utbildning

REPLIK. S röstar ner förslag som ska hjälpa till att ställa om under yrkeslivet. Men nu släpper vi ett omställningspaket som S borde rösta ja till, skriver Marie-Louise Hänel Sandström (M).

Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

 

Moderaterna välkomnar att Socialdemokraterna Erica Nådin och Johan Andersson driver på regeringen om behovet av stärkta omställningsmöjligheter senare i livet. För tyvärr är sanningen den att Socialdemokraterna och regeringen återkommande har sagt nej till reformer som skapar reella förutsättningar för arbetstagarna att fylla på, byta ut och fördjupa sin kunskap och kompetens.

Otaliga exportframgångar

Den svenska och globala ekonomin förändras i snabb takt. Sverige har som ett teknikmoget och högteknologiskt land en unik position att bli digitaliseringens vinnare. Men det kommer att kräva att vi utmanar gamla sätt göra saker och omprövar traditionella grepp.

Vår förmåga att kombinera tekniskt kunnande med förståelse för hur människor och system fungerar har legat till grunden för otaliga svenska exportframgångar. På den vägen måste vi fortsätta.

Behoven kommer öka

När nu gamla arbetssätt utmanas sker en strukturomvandling i ekonomin som påverkar arbetsmarknaden. På en arbetsmarknad där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, ökar kraven på människor att rusta sig med nya kunskaper. Ett längre arbetsliv med större behov av kompetensutveckling och karriärbyten kommer att bli regel snarare än undantag.

Behövs vägar till omställning

Det betyder att kunskap och kompetens kommer att få en allt större betydelse som trygghet på arbetsmarknaden. En bärande del av den framtida arbetsmarknaden kommer därför vara att både företag och det offentliga behöver skapa bättre vägar till omställning mitt i arbetslivet.

Detta samtidigt som arbetstagare vänjer sig vid tanken att byta yrke och är villiga att ställa om till nya behov och kompetenser.

Ge ekonomiska möjligheter

Men för att stimulera omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet behöver staten också leva upp till sitt ansvar genom att skapa reella förutsättningar för arbetstagarna att fylla på, byta ut och fördjupa sin kunskap och kompetens.

Det räcker inte enbart att fastställa människors rätt till utbildning eller – som Socialdemokraterna brukar föreslå – att utöka antalet studieplatser. De människor som är i behov av ny kunskap måste också ha ekonomiska möjligheter att under en kort period vidareutbilda sig.

Omställningspaket

Därför investerar Moderaterna 159 miljoner kronor i ett omställningspaket med följande tre förändringar:

  • Ett höjt fribelopp till 200 000 kronor per kalenderår för att stärka möjligheterna att kombinera arbete och studier.

  • Fler extra studieveckor för den som har fyllt 40 år. Från 40 veckor till 60 veckor.

  • Att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år samt att möjligheten till tilläggslån för studerande över 25 år med barn höjs från 3 800 kr till 5 000 kr per månad.

Anslut er

Om några veckor röstar riksdagen om ramarna och prioriteringarna i de olika utgiftsområdena i statens budget. I röstningen är Erica Nådin och Johan Andersson, och hela den Socialdemokratiska riksdagsgruppen, mer än välkomna att ansluta sig till Moderaternas omställningspaket.

Då kan vi snabbare få till reformerna som stärker arbetstagarnas möjligheter att fylla på, byta ut och fördjupa sin kunskap och kompetens.

Forrige artikel Delmos: Involvera fler aktörer för att minska segregationen Delmos: Involvera fler aktörer för att minska segregationen Næste artikel L:  Behövs förändringar i kösystemet till friskolor L: Behövs förändringar i kösystemet till friskolor