LO och lärarfacken: Inför lottning till friskolor

SKOLREFOMER. LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är eniga om hur skolan bör förändras för att minska segregationen. Nu föreslår de bland annat lottning till friskolor och krav på blandade elevgrupper oavsett huvudman.

LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill att den statliga styrningen över skolan stärks och att möjligheten att låta regioner ta över huvudansvaret för gymnasieskolan. Fackförbunden vill ha en portalparagraf i skollagen som tvingar huvudmän att ha blandade elevgrupper. En kombination av närhet till skolan, föräldrarnas utbildningsbakgrund och socioekonomisk bakgrund ska vara faktorer som vägs in när elever placeras i skolor. För friskolor föreslår de att kösystemet tas bort och ersätts med lottning och det bör vara ett krav på att elevgrupperna är blandade för att friskolorna ska få tillstånd.

– Alla skolor ska vara bra skolor så att alla elever får samma chans, sade LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin, under en pressträff på torsdagen.