Liberalerna kritiserar segdragen betygsreform

KUNSKAPSMÅL. För drygt ett år sedan enades Alliansen och regeringspartierna om att införa betyg i årskurs fyra på försök. Både Liberalerna och Moderaterna är kritiska till att inget har hänt.

Christer Nylander (L)
Christer Nylander (L)Foto: Liberalerna
Mattias Croneborg

– Vi hade förväntat oss att det skulle gå mycket snabbare, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, till Altinget.

Han hade velat att förslag på förordning skulle ha gått ut på remiss långt tidigare.

– Man kan ju notera att annat i överenskommelsen gått mycket snabbare, säger Nylander och exemplifierar med nationella proven.

Dokumentation

Ur betygsuppgörelsen

  • Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket.
  • En förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar.
  • Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna.
  • Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning och att en lämplig geografisk spridning sker.
  • Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman, och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet.
  • I de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen. Försöket påbörjas senast under 2017.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00