Lärosäten brister i arbetet mot diskriminering

Inga av de 18 lärosäten som granskats av Diskrimineringsombudsmannen (DO) lever upp till lagens krav. 

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Rebecka Prahl

Universitet och högskolor brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter, visar en ny granskning från DO.

– I dag finns över 400 000 studenter på lärosäten i Sverige. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder är till för att skydda studenter från diskriminering är det allvarligt att inget lärosäte lever upp till lagens krav, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.