Lärarförbundet: Låt varje skola bestämma

DEBATT. Vi lärare är trötta på att politikerna hittar på nya symbolfrågor för skolan, istället för att gripa sig an de verkliga problemen. När det ska vara mobilförbud kan lärare och skolledare bestämma själva utan fler lagar, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Av: Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet

Debatten om mobiltelefonernas vara eller icke vara i svensk skola har pågått under väldigt många år. Nu har Liberalerna inspirerade av Frankrike föreslagit att det genom lag ska bli totalförbjudet för elever att använda mobiltelefon under skoltid. Tidigare har liknande tongångar luftats av statsminister Stefan Löfvén.

Rektorn kan införa förbud redan nu

På många sätt är detta förslag ett kraftfullt slag i luften. Det främsta skälet är att skolor redan idag kan och har infört mobilförbud när det bedömts nödvändigt eller önskvärt. Varje skola upprättar de regler och förhållningssätt som behövs. Det är alltså en rätt som varje rektor fullt ut förfogar över idag – det brukar lätt glömmas bort i den här debatten.

Sanningen är att Sveriges lärare är ganska trötta på symbolpolitiska utspel om mobilförbud, kepsförbud och liknande storheter. Det som verkligen skulle behövas är att våra politiker ägnar sig åt skolans riktiga problem.

Vi väntar förgäves

Skolans allt överskuggande utmaning är den akuta och växande bristen på behöriga lärare. Tydligen är det för svårt och istället lockas politikerna att skrika högt om andra frågor. Vi lärare väntar förgäves på att de politiska partierna ska leverera hållbara och långsiktiga åtgärder på hur läraryrket kan göras mer attraktivt genom rimligare arbetsbelastning och bättre arbets- och lönevillkor. Jag kan garantera att varje elevs rätt till en utbildad och behörig lärare, betyder tusen gånger mer för kunskapsresultaten i skolan än vad en förstärkt lag om mobilförbud skulle föra med sig.

Inga fler förbud

Utspel om mobilförbud i skolan är kanske för många människor ett budskap som är enkelt att ta till sig. För visst är det även många vuxna som brottas med svårigheterna att använda tekniken på rätt sätt och inte bli slav under den. Det vet politikerna. Därför struntar de i att vi lärare och skolledare efterfrågar helt andra insatser för att förebygga studiero och säkra varje elevs rätt till utbildning av god kvalitet, och inte ett förbud till.  

Mobilen är ett hjälpmedel

Och är det så att smartphones ensidigt bara är ett störande inslag i skolan? Nej, sanningen är ju att telefonen är ett utmärkt verktyg för att hålla ordning och reda på sin dag, dokumentera, översätta något eller interagera. En smartphone erbjuder faktisk otroligt många möjligheter – ny teknik brukar göra det – och för många elever är det faktiskt förutsättningen för kunskapsresultaten. Det gäller att lära sig hantera mobiltelefonen på rätt sätt och i rätt situation.

Viktigt i en digital värld

Den svenska skolan måste bli mer digital och lärarna måste få visa vägen framåt. Det är när digitala verktyg används inom ramen för en genomtänkt pedagogik som tekniken kan bidra till lärande. Lärarledd utbildning blir ännu viktigare i en digital värld med ett överflöd av information och desinformation som behöver tolkas, värderas och sättas in i sitt sammanhang.

Politikerna ägnar sig åt fel frågor

Det finns mycket för politikerna att ta tag i rörande digitaliseringen. Lärarförbundet har länge efterlyst en nationell strategisk plan för hur tillgången på digitala verktyg för lärare och elever ska säkerställas i hela landet, liksom möjligheter till ökad digital kompetensutveckling. Även forskningen om digitaliseringens betydelse för lärande skulle behöva stärkas. Politikerna borde därför istället ägna sig åt frågan hur de digitala förutsättningarna kan bli mer likvärdiga i den svenska skolan. 

Lärarens bedömning är bättre än politikernas

Vad som stör eller främjar elevernas koncentration på studier och vad som leder till studiero i klassrummet måste grundas på lärares professionella bedömningar och vara upp till oss att avgöra. Vi behöver förstärkta politiska beslut om att få sätta in resurser och särskilt stöd när eleverna behöver det, tillräcklig tid att planera och följa upp undervisningen, möjlighet att anpassa gruppstorlekar och ge mer tid till varje elev och tillgång till samarbete med lärarkollegor och elevhälsan.

Det finns många situationer då mobiltelefonen inte behövs eller ska användas i skolan. Men det finns betydligt viktigare saker som vi lärare och skolledare behöver av politiken för att vi till fullo ska kunna bidra till att förverkliga barns drömmar och möjlighet att ta sig dit de vill.

Forrige artikel M: Ökad prioritet på digitalisering kan göra Norden världsledande M: Ökad prioritet på digitalisering kan göra Norden världsledande Næste artikel Stockhaus: Lagstifta inte om mobilförbud Stockhaus: Lagstifta inte om mobilförbud