Lärarförbundet anställer lobbyister – konflikten kvarstår

KONFLIKT. Lärarförbundet anställer tre personer som ska jobba med politisk påverkan till den omdiskuterade kommunikationsavdelningen. 

Lärarförbundet höll under helgen sin förbundskongress. Inför kongressen har både medlemmar och journalister på fackets tidningar riktat kritik mot Lärarförbundet. Bakgrunden är raden av beslut som tagits om Lärarförbundets tidningar. I slutet av 2017 beslutade förbundsstyrelsen om ett nytt redaktionellt uppdrag för tidningarna. Samtidigt strök man flera formuleringar ur det redaktionella programmet. Bland annat formuleringen om att tidningarna ska granska Lärarförbundet.

Till förbundskongressen hade 18 kommunavdelningar motionerat om att formuleringen om granskning skulle återinföras. Efter viss omformulering beslutade kongressen att tidningarna är fria att granska Lärarförbundet om chefredaktören anser att det är motiverat.

Under detta år har man även tagit beslut om att kommunikationsavdelningen ska vara överordnad det redaktionella och får därmed inflytande över innehållet i tidningarna. Även all medlemskommunikation ska bidra till att ”stärka Lärarförbundets varumärke”. Senare tar man även beslut om att slå ihop tidningsavdelningen med kommunikationsavdelningen och efter årsskiftet ska de flytta in i samma lokal. Flera anställda vid tidningarna valde att säga upp sig efter besluten.

Login