Långsam takt för nattis oroar Fridolin

BARNOMSORG. Trots höjt statsbidrag erbjuder inte alla kommuner i Sverige barnomsorg på obekväma tider, som de enligt skollagen ska sträva efter att göra. Nu överväger ansvarig minister lagstiftning om inte utvecklingen tar fart.

Kommuner är inte tvingade att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger, men ska enligt skollagen sträva mot att göra det, för att ge samma möjligheter till ekonomiskt oberoende till män och kvinnor. Det innebär att tillgången till nattis kan se olika ut beroende på vilken kommun du bor i och i flera kommuner är det upp till föräldrarna själva att lösa frågan om barnomsorg om de jobbar natt eller helg. Skolinspektionen har granskat hur kommunerna lever upp till uppdraget och har funnit att 70 procent av dem erbjuder sina invånare tjänsten.

 De kommuner som har nattis kan många gånger bli bättre på att kartlägga vilket behov föräldrarna har och flera kommuner behöver bli bättre på att göra verksamheterna mer tillgängliga, till exempel för föräldrar som har långt till nattis, slår Skolinspektionen fast. 

Dessutom finns det kommuner som använder oerfaren och outbildad personal, inte erbjuder personalen kompetensutveckling och inte följer upp och utvärderar verksamheterna, visar Skolinspektionens genomgång. Nu riktar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), kritik mot de kommuner som inte infört nattis.

Login