L: Förläng skolplikten för nyanlända

INTEGRATION. Liberalerna vill förlänga skolplikten för de som kommer till Sverige i de senare skolåren. 

För att ge nyanlända möjlighet att nå kunskapsmålen bör skolplikten för de som är i mellanstadieåldern när de kommer till Sverige förlängas till 18 års ålder och för de som är i övre tonåren bör skolplikten förlängas till 20 års ålder. Skolplikten bör dock upphöra om eleven dessförinnan uppnått de centrala kunskapskraven i grundskolans läroplan. Det skriver Liberalernars partiledare Jan Björklund i sitt nyhetsbrev.

Liberalerna vill också att  rektorn ska ges långtgående befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.

Liberalerna anser att  nyanlända elever som kommer i sen ålder och precis startat sina svenskastudier i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under det sommarlovet. Därför vill partiet halvera lovet för nyanlända elever för att ge dem tid att läsa svenska under sommaren.

Login