Kritik mot nytt lämplighetstest för blivande lärare – "Obegripligt"

LÄRARBRIST. Regeringen gör det möjligt att införa lämplighetstest av sökande till lärarutbildningar. Men både förslaget och hur det är utformat får lärarfacken att se rött.

Regeringen har gjort en ändring i förordningen om lärarutbildningarna. Det gör att statliga lärosäten nu får möjlighet att ställa krav på att en sökande är lämplig för att antas till utbildningen, exempelvis genom lämplighetstest innan antagning.

Det gäller dem som söker till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen.

Men redan när regeringen skickade förslaget på remiss tidigare i år, fick det utstå kritik.

Login