SD och Alliansen i långsam opposition

ANALYS. Utbildningsutskottet har nyligen föreslagit att förskoleklassen skrotas och att riksdagen riktar fyra andra tillkännagivanden till regeringen. Men det lär bli segt att driva igenom förslagen.

Att förmå regeringen att ändra linje med hjälp av tillkännagivanden är ingen blixtpolitik. Det tar vanligtvis flera år för regeringen att återkomma till riksdagen. Många gånger meddelar regeringen då vad den ska börja att göra, frågan är alltså långt ifrån färdigbehandlad. 

Förra veckan slog utbildningsutskottet till med inte mindre än fem tillkännagivanden. Tioårig grundskola, mer idrott, digitala nationella prov med extern rättning, ett digitaliseringslyft för lärare samt att det ska bli fritt fram med skolavslutningar i kyrkan. För få majoritet krävs att både alliansen och Sverigedemokraterna är eniga, vilket alltså är fallet i fem förslag från utbildningsutskottet.

När det gäller tioårig grundskola vill regeringen att förskoleklassen blir obligatorisk. Det ligger som ett förslag från Grundskoleutredningen och bereds nu i Regeringskansliet. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har sagt att han tror att det finns goda möjligheter att hitta en uppgörelse med oppositionen.

Login