Konjunkturrådet: Låt någon annan ta över skolan

HUVUDMANNASKAP. Om kommunerna ska klara finansieringen av sin verksamhet behöver ansvaret lättas, exempelvis för skolan. Det rekommenderas i en ny rapport. 

SNS konjunkturråd har släppt sin årliga rapport som i år handlar om kommunernas framtid. Där en av de största frågorna är finansieringen av kommunernas uppgifter. Det krävs lösningar, eftersom en allt mindre andel medborgare är i arbetsför ålder och skatteinkomsterna från dessa inte når upp till utgifterna.  

Läs också: 6 av 10 kommuner resursfördelar efter viss modell

En lösning är att kommunerna ges större frihet att ta ut avgifter för verksamhet. För äldreomsorgen är avgiftsfinansieringen cirka 4 procent. Den föreslås öka genom bland annat en höjning av avgiftstaket. Att bara höja avgiften för alla är svårt när pensionerna är låga. Avgiftsfinansieringen kan även behöva öka för förskolan, bland annat genom en höjning av avgiftstaket. 

Login