Kommuncheferna: Det är skolans största utmaning

Den politiska debatten om skolan handlar ofta om vinster, kunskapsresultaten eller trygghet och studiero. Men i en enkät som Altinget skickat ut uppger hälften av kommundirektörerna att skolans största utmaning är en annan. 

Friskolor, trygghet och studiero och skolans finansiering nämns av några kommunchefer som skolans största utmaningar. Men majoriteten har ett annat svar.
Friskolor, trygghet och studiero och skolans finansiering nämns av några kommunchefer som skolans största utmaningar. Men majoriteten har ett annat svar. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Rebecka Prahl

Utmaningarna för den kommunala skolverksamheten är flera, men Altinget har i sin kommunenkät bett kommundirektörerna ange den största utmaningen som kommunen har. Totalt har 45 kommuner svarat på frågan Vilken är den största utmaningen för skolan i er kommun?