Karolinska institutet får allvarlig kritik

KORTNYTT. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar allvarlig kritik mot hur Karolinska institutet skött Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet.

Universitetskanslerämbetet har utrett hur Karolinska universitetet följt reglerna gällande den italienska forskaren Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet. Granskningen visar att KI har varit mycket benägna att skydda Macciarinis rykte som forskare och som anställd vid institutet. 

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, kommenterar UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

I utredningen framgår bland annat att KI inte har utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning samt att man dessutom förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

Login