Jakobssons (SD) avtryck i skolpolitiken

BOKSLUT. Singapore-modellen, friskolans etablering och förskoleklass är några av de sakpolitiska förslag som svingats i riksdagen av Sverigedemokraternas, nu avgångna, skolpolitiska talesperson.

Under mandatperioden har Sverigedemokraterna blivit allt mer fokuserade på skolpolitiken. I valmanifestet från 2014 fanns inte de sakpolitiska förslagen som finns hos partiet idag. Statligt huvudmannaskap har partiet drivit länge, men det har tillkommit allt fler förslag under mandatperioden.  

Läs också: SD:s skolpolitiska talesperson lät riksdagen betala privatresor

Två av ledamöterna i utbildningsutskottet, Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist, har varit de som drivande i partiet. Jakobsson har varit skolpolitisk talesperson för partiet, men avgick tidigare i veckan. Men han har varit frontfiguren för deras skolförslag under mandatperioden.

Login