Ingen förbättring av lärarledd tid trots regeringens extrapengar

GRANSKNING. Antalet timmar som svenska studenter får med sina lärare beror mycket på vilket ämne de läser. Men regeringens extrabidrag till högskolorna har inte gett resultat.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat andelen lärarledd tid för högskolestudenter i Sverige. Bakgrunden är bland annat att regeringen gjorde en kvalitetsförstärkning 2016 av högskolan. Förstärkningen bestod av höjda ersättningsbelopp som främst ska användas till att öka antalet lärarledda timmar inom HSTJ (humanistiskt, samhällsvetenskapligt, teologiskt och juridiskt).  

Läs också: Utredare: Så ska vi locka utländska studenter

Men granskningen kan inte visa på några effekter i ökad lärarledd tid av regeringens extra pengar. UKÄ ska undersöka kvalitetsförstärkningen närmare och ge vidare besked om detta till våren. 

Login