Debatt

Industrirådet: Ompröva urvalsreglerna för komvux och yrkesvux

DEBATT. Vi uppmanar utbildningsministern att ompröva beslutet om urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Möjligheten till yrkesväxling och livslångt lärande måste bli verklighet, skriver Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning.

"Automation, AI, additiv tillverkning, grön omställning och cirkulär ekonomi är för många modeord. För industrin är det på riktigt."
"Automation, AI, additiv tillverkning, grön omställning och cirkulär ekonomi är för många modeord. För industrin är det på riktigt."Foto: Rob Lambert/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen presenterade regeringen de nya urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Vi, parterna inom industrin, är positiva till att kompetensförsörjning blir ett nytt mål för den kommunala vuxenutbildningen men vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet.

Samtliga debattörer

Mats Andersson
Expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Olle Dahlberg
Utbildnings- och arbetsmarknadsutredare, Sveriges ingenjörer
Kenneth Edvardsson
Ombudsman, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Jesper Hedin
Expert kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna
Greta Hjortzberg
Ansvarig kompetensförsörjning, IKEM (Innovation- och kemiindustrierna)
Josefine Larsson
Utredare, IF metall
Henrik Smedmark
Utbildningsansvarig, TMF och Grafiska företagen
Karin Thapper
Ansvarig Kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen
Kristine Wiklund
Expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare

Yrkesväxling och livslångt lärande

Industrin genomgår just nu en av sina största förändringsprocesser. Automation, AI, additiv tillverkning, grön omställning och cirkulär ekonomi är för många modeord. För industrin är det på riktigt. Det medför stora förändringar på arbetsmarknaden med stora behov av omskolning och uppdatering av kunskaper som konsekvens. Samtidigt råder det redan nu stor brist på personer med industrirelevant utbildning. Därför måste möjligheten till yrkesväxling och livslångt lärande bli verklighet.

Positiva effekt riskerar utebli

Under de senaste åren har strukturen på yrkesvux utretts ett flertal gånger. Industrin har aktivt följt och lämnat synpunkter till både komvuxutredningen och planerings- och dimensioneringsutredningen.

Vi är i huvudsak positiva till de förslag och inriktningar som presenterats. Vi är glada för utökningen av antalet utbildningsplatser inom yrkesvux och den förändrade medfinansieringen men med den nu föreslagna prioriteringsordningen riskerar den positiva effekten att utebli.

Stämmer inte med ambitionen

Tidigare, i en debattartikel i Dagens Nyheter (30/1–20), meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) att prioriteringen ska ändras från ”de med minst utbildning” till de med ”störst behov”. Det är en ordning som skulle gynna både samhället och industrin. Anna Ekström skrev också ”Om fler får riktigt bra möjligheter till omställning för att kunna växla yrke eller bransch mitt i livet skapar det nya utvecklingsmöjligheter både för den enskilde och för svensk arbetsmarknad”.

Tyvärr ser vi att den prioritetsordning som regeringen nu presenterar inte stämmer överens med den ambitionen.

Ompröva beslutet

Industrins parter vill därför återigen understryka vikten av att kompetensförsörjning utgör ett tydligt mål med yrkesvux och att det stöttas av regelverk. Vi uppmanar därför utbildningsministern att ompröva beslutet om de nu presenterade urvalsreglerna och se till att prioriteringsordningen möjliggör för fler vuxna att växla yrke, eller utvecklas i sin yrkesroll och för fler unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00