Höstens skolutredningar att hålla koll på

LISTA. Toppolitikern från Liberalerna ska vara klar med sin utredning om barns språkutveckling i oktober. Månaden därpå lämnar Gustav Fridolin över sin utredning om stärkta skolbibliotek till utbildningsminister Anna Ekström (S).

17 augusti

Redan nu på måndagen kommer utredningen om ämnesbetyg på gymnasiet. Men utredaren Jörgen Tholin ska även föreslå hur man kan dokumentera utvecklingen för elever som är icke godkända och hur man kan införa kompensatoriska inslag i betygssättning.

Tholin ska föreslå hur man gör en övergång till ämnesbetyg utan att ämneslärarna och ämnesindelningen påverkas negativt. Därmed kan det behövas ändringar i lärarlegitimationen och behörighet i ämnen.

Login