Här är kraven på Ekströms efterträdare

TILLSÄTTNING. Lyhörd, effektiv och förtroendeingivande. Det är viktiga egenskaper för Skolverkets kommande generaldirektör, enligt Altingets enkät bland maktpersoner inom den svenska skolvärlden. Ingen utom SKL vill dock nämna något namn. Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på SKL vill att Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson får jobbet. 

På utbildningsdepartementet jobbas det för fullt med att ta fram en kravprofil på vilka egenskaper och meriter efterträdaren till Anna Ekström ska ha. Sedan Ekström utnämndes till gymnasie- och kunskapsminister vikarierar avdelningschefen Mikael Hálapi som generaldirektör.

Altingets undersökning visar att utbildningspolitiker och aktörer inom skolan vill att den nya generaldirektören blir någon som inger förtroende och har en stor integritet. Flera vill också ha en person fri från partipolitiska kopplingar och regeringsambitioner. Både Vänsterpartiet, flera allianspartier och Lärarförbundet vill att den nya generaldirektören tydligt ska arbeta utifrån ett forskningsbaserat perspektiv och våga stå upp gentemot regeringen. Endast SKL vill dock nämna ett namn på vem som skulle lämpa sig bäst för den ansvarsfulla tjänsten. 

Altinget har frågat tolv personer inom skolan och skolpolitikens värld:

Login