Här är kraven på Ekströms efterträdare

TILLSÄTTNING. Lyhörd, effektiv och förtroendeingivande. Det är viktiga egenskaper för Skolverkets kommande generaldirektör, enligt Altingets enkät bland maktpersoner inom den svenska skolvärlden. Ingen utom SKL vill dock nämna något namn. Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på SKL vill att Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson får jobbet. 

Foto: Illustration: Max Norin Barrhäll/Josefin Silverberg

Det handlar om att kunna balansera och erkänna ett stort förtroende och tillit för professionen samtidigt som personen måste våga stå emot detaljstyrningen av skolans verksamhet

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

På utbildningsdepartementet jobbas det för fullt med att ta fram en kravprofil på vilka egenskaper och meriter efterträdaren till Anna Ekström ska ha. Sedan Ekström utnämndes till gymnasie- och kunskapsminister vikarierar avdelningschefen Mikael Hálapi som generaldirektör.

Altingets undersökning visar att utbildningspolitiker och aktörer inom skolan vill att den nya generaldirektören blir någon som inger förtroende och har en stor integritet. Flera vill också ha en person fri från partipolitiska kopplingar och regeringsambitioner. Både Vänsterpartiet, flera allianspartier och Lärarförbundet vill att den nya generaldirektören tydligt ska arbeta utifrån ett forskningsbaserat perspektiv och våga stå upp gentemot regeringen. Endast SKL vill dock nämna ett namn på vem som skulle lämpa sig bäst för den ansvarsfulla tjänsten. 

Altinget har frågat tolv personer inom skolan och skolpolitikens värld:

Dokumentation

Tidigare generaldirektörer

Skolverket bildades 1991 och ersatte då Skolöverstyrelsen.

  • Ulf P. Lundgren var chef över myndigheten mellan 1991 och 1999. Innan han tillträdde var han rektor och professor vid Lärarhögskolan i Stockholm.

  • Mats Ekholm innehade chefsposten mellan 1999 och 2003 och var innan han tillträdde ledare för skolledarutbildningen inom Skolöverstyrelsen. Ekholm är professor i pedagogik vid Karlstad universitet och blev senare chef för Myndigheten för skolutveckling och arbetade efter det vid Utbildningsdepartementet.

  • 2003-2010 var Per Thullberg generaldirektör för Skolverket.Han har varit rektor för Södertörns högskola och chef för Högskolverkets bedömnings- och utredningsavdelning. Thullberg är professor i historia och var aktiv inom Socialdemokraterna i Täby i slutet av 1980-talet. Har även varit ordförande för Svenska Historielärarnas förening.

  • Anna Ekström tog över 2011, under glapperioden var den nuvarande GD:n för Skolinspektionen, Helén Ängmo, tillförordnad chef. Ekström har en bakgrund som bland annat sekreterare i Arbetsdomstolen, planeringschef i Statsrådsberedningen och arbetade mellan 1998 och 2011 som statssekreterare på näringsdepartementet. Hon var ordförande för Saco mellan 2001 och 2011 och ledde 2015 års skolkommission. Är sedan 13 september i år gymnasie- och kunskapslyftsminister i Stefan Löfvens regering.

     

         Generaldirektören Anna Ekström blev minister.
         Foto:pressbild regeringskansliet


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00