Så ska forskningsfusket stoppas

ETIK. En ny nationell myndighet med större befogenheter än nuvarande Centrala Etikprövningsnämnden föreslår utredaren Margaretha Falhgren som åtgärd för att komma till rätta med forskningsfusket.

– Macchiariniskandalen har satt fokus på frågan om det är lämpligt att ytterst ansvarig för att fatta beslut ska ligga på våra ledningar vi universitet och högskolor, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) när hon under onsdagen tog emot utredningen om oredlighet i forskning av utredaren och litteraturprofessorn Margaretha Fahlgren.

Idag fungerar systemet så att Centrala Etikprövningsnämnden utreder ärendet och sedan får lärosätet ta ställning till nämndens yttrande och om forskaren ska fällas för oredlighet eller inte. 

Margaretha Fahgren föreslår att en ny nationell myndighet, oredighetsnämnden, ska få större befogenheter. De ska kunna fatta beslut, inte bara lämna yttranden. Nämnden ska utreda misstankar om forskningsfusk vid både statliga universitet och forskning som bedrivs vid andra statliga och kommunala myndigheter, av enskilda utbildningssamordnare, av bolag och stiftelser. Om förslaget blir verklighet kommer den Expertgrupp som idag finns för oredlighet i forskning vid Centrala Etikprövningsnämnden att läggas ner. 

Login